• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

Objektif Bahagian Pengurusan Maklumat ialah menyediakan perkhidmatan dan khidmat rundingcara ICT yang profesional dan efisien kepada semua warga hospital.

Fungsi Bahagian Pengurusan Maklumat :

1. Perancangan dan pengurusan teknologi maklumat dan ICT

2. Penyelenggaraan aplikasi dan perkakasan

3. Penyelenggaraan sistem-sistem atas talian, internet dan e-mail

4. Menyelaras dan baikpulih "trouble-shooting" bagi masalah yang dilaporkan oleh pengguna

5. Menyediakan bahan-bahan dan membuat persembahan multimedia

6. Mengawalselia latihan amali pelajar IPT