Visi, Misi & Objektif

VISI KKM
Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik


 
MISI KKM
Menerajui dan berusaha bersama-sama :
1. Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat :
- Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
- Menghargai kesihatan sebagai aset yang paling berharga
- Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
 
2. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu :
- Mengutamakan pelanggan
- Saksama
- Tidak membebankan
- Cekap
- Wajar mengikut teknologi
- Boleh diubahsuai mengikut persekitaran
- Innovatif
 
3. Dengan Menekankan :
- Sikap penyayang, profesionalisma dan kerja berpasukan
- Sifat menghormati maruah insan
- Penglibatan masyarakat

 

VISI HKPR
Mewujudkan institusi perubatan yang cemerlang dan moden

untuk meningkatkan kualiti hidup

setiap insan

 

MISI HKPR

Menyediakan perkhidmatan yang komprehensif, berteknologi sesuai,

menepati kehendak pelanggan

 

OBJEKTIF

>> Memberi rawatan perubatan berkualiti kepada pesakit dalam dan kes-kes kecemasan dengan cekap dan berkesan.


>>Mempertingkatkan kecekapan dan pengetahuan dikalangan anggota-anggota hospital melalui pendidikan kesihatan berterusan(CME).

>>Meningkatkan pengetahuan pesakit melalui kesihatan.


>>Menjaga imej hospital sentiasa terpelihara dengan menwujudkan suasana keharmonian antara anggota hospital dengan masyarakat umum.


>>Meningkatkan kesedaran kesihatan masyarakat umum melalui kempen kesihatan