Rujukan Pesakit Dari Luar Dan Dokumen Yang Diperlukan

Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut semasa datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan:

>>

Kad Pengenalan / Surat Beranak / Pasport

>>

Kad Pesara

>>

Surat Sekolah (jika berkenaan)

>>

Surat Rujukan Daripada Doktor (jika ada)

>>

Surat Jaminan bagi kakitangan kerajaan / Wang Untuk Bayaran Klinik Pakar dan Perkhidmatan