• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

 

OBJEKTIF

 

UMUM

Menyediakan perkhidmatan dan khidmat rundingcara ICT yang profesional dan efisien kepada semua warga hospital

KHUSUS

i) Memberikan maklumbalas terhadap aduan kerosakan peralatan ICT dalam tempoh empat (4) jam waktu bekerja.

ii) Memberikan maklumbalas terhadap aduan penyelenggaraan pembetulan (corrective) sistem aplikasi dalam tempoh satu (1) jam waktu bekerja.

 

FUNGSI UTAMA

Unit IT komited untuk menawarkan perkhidmatan sokongan kepada warga hospital mengikut skop berikut :-

  1. Penyelarasan, penyelenggaraan dan membaikpulih kelengkapan ICT (perisian dan perkakasan)
  2. Merancang dan menguruskan infrastruktur rangkaian, internet, pengoperasian dan keselamatan ICT
  3. Pengurusan peminjaman dan perolehan produk ICT
  4. Pemantauan Dan Pembangunan Sistem Aplikasi
  5. Pengendalian Pembangunan Laman Web Hospital Kampar.
  6. Pengendalian Pendaftaraan Konfigurasi Emel Rasmi Jabatan.
  7. Sokongan bantuan teknikal.