• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Unit Rekod Perubatan

Unit Rekod Perubatan

Unit Rekod merupakan sumber utama maklumat pesakit bagi memberi perkhidmatan perawatan dan perubatan juga merupakan sumber informasi dalam pengumpulan data perangkaan hospital.

Fungsi Utama

>>Analisa statistik morbidity dan mortaliti pencapaian hospital dalam aspek perawatan perubatan.
>>Penyediaan laporan perubatan dan maklumat perubatan dalam aspek kepentingan perundangan dan rujukan sosial pesakit, kakitangan perubatan hospital sendiri dan lain-lain yang berkaitan.
>>Mendokumentasi rawatan klinikal pesakit dan penilaian / kajian tahap perkhidmatan perawatan yang telah diberikan kepada pesakit.
>>Melaksanakan online pengurusan kesihatan yang menampung Communicable Disease Control Information System (CDCIS), Sistem Maklumat Rekod Perubatan (SMRP), eNotifikasi dan Sistem PIK (Fisio).