Dasar Kualiti & Polisi

HKPR komited dalam :

 

i) Memberi rawatan perubatan berkualiti kepada pesakit luar, pesakit dalam & kes-kes kecemasan.

 

ii) Mempertingkatkan kecekapan & pengetahuan di kalangan kakitangan HKPR melalui pendidikan kesihatan berterusan (CME), meningkatkan pengetahuan pesakit mengenai kesihatan.

 

iii) Menjaga imej baik HKPR agar sentiasa terpelihara dengan mewujudkan suasana harmoni antara kakitangan HKPR dengan masyarakat umum mengikut konsep 1 Malaysia.

 

HKPR akan melaksanakan penambahbaikkan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008