Penafian

Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Kampar adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Hospital Kampar.

Copyright (C) 2016, Hospital Kampar
All Rights Reserved