• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Unit Kejuruteraan

Unit Kejuruteraan

Berfungsi mengawalselia kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh pihak Edgenta Mediserve Sdn. Bhd dan masalah kerosakan yang dialami oleh hospital.